Postup prací

- přibližná doba rekonstukce - 7 - 10 dní dle rozsahu požadovaných prací

- po domluvě možnost grafického návrhu

Veškeré práce, které provádíme, jsou vázány na úzkou spolupráci se zákazníkem, klademe důraz na kvalitu provedeného díla a dovolujeme si vyzdvihnout naši snahu o lidský přístup ve spolupráci s laickou veřejností a ochotu poradit tak, aby bylo docíleno spokojenosti zákazníka.

Cena a doba trvání rekonstrukce závisí na konkrétních požadavcích klienta, jimž jsme samozřejmě ochotni vyjít maximálně vstříc.